Vi er afhængige af data

Server Racks on Data Center

Kommunikation via internettet er muligvis det vigtigste element i vores liv i dag. Vi sender mails. Køber tøj og fødevarer via e-shops. Vi booker flybilletter og logi via store portaler. Mange af de e-shops, som vi bruger og de kæmpe portaler opbevarer en del data om os. De skal derfor overholde GDPR-reglerne, og det er noget af en opgave. Det er et spørgsmål om sikkerhed. Alle de data bliver opbevaret i store data centre, som har adskillige sikkerhedsforanstaltninger. Naturligvis taler vi om digital sikkerhed her.

Fysisk sikkerhed mod brand

Men vi taler faktisk også om fysisk sikkerhed. Et datacenter er jo i virkeligheden et særligt rum, hvori der er en kæmpecomputer, der opbevarer alle dataene. Dette rum skal beskyttes imod indbrud og brand.
Du kender det sikkert fra din egen computer: Den kan blive varm. Batteriet arbejder sommetider på højtryk. Det samme gælder for datacentrene. De kan også blive meget varme – sådan fysisk. Derfor bliver de store computere placeret i særlige brandsikre rum. Ofte er der indlagt sådan et særligt rumslukningsanlæg, der sørger for, at der ikke kan gå brand i rummet, hvor datacenteret befinder sig. Et af de mest effektive anlæg til datacenter brandslukning er sådan et, der anvender Inergen.

Inergen er meget effektivt

Generelt er brandslukning med Inergen meget effektivt. Men grunden til at det ofte anvendes i datacentre er, at brandslukningen sker så hurtigt, at der faktisk ikke kan opstå en alvorlig ildebrand i rummet. Inergen vil nemlig sørge for at bremse den ild, der måske er opstået, meget hurtigt. Der sker nemlig det, at Inergen sørger for, at iltindholdet i datacenterets rum vil blive sænket, så ilden ikke kan overleve. Faktisk bliver indholdet af ilt sænket til et sted i mellem 12 og 15% i rummet. Da ild skal have mindst 20% for at kunne udvikle sig til brand, vil den dermed blive kvalt. Bogstaveligt talt. Og det er redningen for datacenteret. Havde det ikke rumslukningsanlæg med Inergen, så ville de data, som det gemmer, gå tabt. Og det vil være katastrofalt for virksomheden – lige gyldigt om det er en webshop eller en kæmpe rejseportal.

Dobbelt check af funktionen

Men hvad nu, hvis rumslukningsanlægget ikke fungerer? Det vil næppe blive aktuelt. Når et datacenter skal have installeret et rumslukningsanlæg, så vil teknikerne, der installerer det, naturligvis sørge for, at det virker upåklageligt. Og så vil de naturligvis foretage jævnlige tjek på, om anlægget er fuldt funktionelt. Dette inkluderer naturligvis, at de tjekker at flaskerne, der indeholder Inergen er intakte. Det skal de være. De vil også tjekke, at alle sensorer er fuldt funktionelle. Og så vil de også sørge for, at alle ventiler, der skal kunne sprøjte Inergen ud i rummet er rene og kan få luftarten presset ud uden problemer.

Så, du skal ikke være bekymret for, at der går brand i datacenteret. Det, du skal bekymre dig om, er, at du skal sørge for at handle sikkert på internettet. Om du køber tøj, en madkasse, en flybillet eller et stykke værktøj er ret lige meget. Du skal tage dine sikkerhedsforanstaltninger. Det samme gør datacenterets administratorer. Og de går langt for at det er sikkert – både digitalt og fysisk.

Scroll to Top