Fokus på miljø

solution, letter blocks, hand

Unihejs ApS er en dansk virksomhed, der specialiserer sig i udlejning af personhejs og materialehejs til byggebranchen. Virksomheden har etableret sig som en førende leverandør inden for sit felt, kendt for sin pålidelighed, sikkerhed og engagement i bæredygtighed.

Sikkerhed: En hjørnesten i Unihejs’ filosofi

Sikkerhed er en absolut prioritet hos Unihejs. Byggepladser er naturligt fyldt med risici, og det er derfor essentielt, at udstyret lever op til de højeste sikkerhedsstandarder. Unihejs tilbyder:

Strenge sikkerhedsprocedurer

Unihejs følger nøje nationale og internationale sikkerhedsstandarder for at sikre, at alle deres hejs opfylder de strengeste krav. Dette inkluderer regelmæssige inspektioner og vedligeholdelse af udstyret for at undgå fejl og nedbrud, som kunne udgøre en fare for arbejderne.

Uddannelse og certificering

For at sikre korrekt brug af hejset tilbyder Unihejs omfattende træningsprogrammer for byggepladsens personale. Dette inkluderer både teoretisk undervisning og praktisk træning, hvilket sikrer, at alle brugere er godt uddannede i sikker brug af udstyret.

Miljøvenlighed: En integreret del af forretningsmodellen

I takt med øget fokus på bæredygtighed i byggebranchen, har Unihejs gjort miljøvenlighed til en central del af deres strategi. Virksomheden har implementeret flere tiltag for at minimere deres miljøpåvirkning.

CO2-neutrale hejs

Unihejs er pionerer inden for CO2-neutrale hejs i Danmark. De samarbejder med EcoTree for at kompensere for deres CO2-udledning ved at plante træer. Dette initiativ sikrer, at brugen af deres udstyr ikke bidrager negativt til klimaet.

Deling af ressourcer

Ved at tilbyde udlejning frem for salg af hejs udnytter Unihejs ressourcerne mere effektivt. Dette reducerer behovet for at producere nye maskiner og mindsker dermed den samlede CO2-udledning fra fremstillingsprocesser.

Innovativ teknologi og bæredygtige løsninger

Unihejs investerer løbende i ny teknologi for at forbedre både sikkerheden og miljøvenligheden af deres udstyr. Dette inkluderer udviklingen af intelligente hejs, som kan overvåges og styres digitalt for at optimere ydeevnen og reducere energiforbruget.

Dokumentation og gennemsigtighed

En vigtig del af Unihejs’ bæredygtighedsinitiativer er gennemsigtighed. Kunderne får adgang til detaljerede CO2-regnskaber, som dokumenterer, at hejset opererer 100% grønt på byggepladsen. Dette giver virksomhederne mulighed for at vise deres engagement i bæredygtighed overfor deres egne kunder og interessenter.

Kundetilfredshed og samarbejde

Kundetilfredshed er en af de vigtigste mål for Unihejs. Virksomheden arbejder tæt sammen med deres kunder for at levere skræddersyede løsninger, der opfylder specifikke behov og krav. Dette samarbejde sikrer ikke kun effektive og sikre byggeprocesser, men også en høj grad af kundetilfredshed.

Referencer og cases

Unihejs’ succes er tydelig i deres mange tilfredse kunder og vellykkede projekter. Blandt deres kunder er store navne som DSB, der har brugt Unihejs’ løsninger i forskellige byggeprojekter, herunder renovering af servicehaller og opførelse af produktionshaller. Andre projekter inkluderer hotelrenoveringer og lejlighedsrenoveringer i København og Birkerød.

Sammenfatning

Unihejs ApS er et fremtrædende eksempel på en virksomhed, der formår at kombinere høj sikkerhed med bæredygtige løsninger. Deres fokus på CO2-neutrale hejs, effektive ressourceudnyttelse og omfattende sikkerhedsforanstaltninger gør dem til en betroet partner i byggebranchen. Med en stærk forpligtelse til både sikkerhed og miljøvenlighed, fortsætter Unihejs med at sætte standarden for fremtidens byggeudstyr. For mere information om Unihejs ApS og deres løsninger, besøg deres hjemmeside.

Scroll to Top