BÆR OG SUNDHED

”Bær er total sundt”. Sådan hed det i en artikel i fagbladet Frugt & Grønt nr. 3/2012. H er blev der henvist til utallige forskningsundersøgelser, som ”viser, at bær hører til de allermest sunde fødevarer. Så sunde, at et hav af dårligdomme i mange tilfælde kan forebygges, hvis man spiser en god portion bær om dagen”. Det lød jo dejligt, så nu var det bare om at få fat i de mange forskningsundersøgelser, der afdækkede de gode virkninger. Men det var lettere sagt end gjort, for i de gode meldinger var der ingen konkrete henvisninger. I stedet tyede jeg til forskere som H enrik B yrial Jakobsen, der er ph.d. i plantefysiologi og tidligere seniorforsker og forskergruppeleder på forskningscenter A U Årslev, N ationalt Center for F ødevarer og Jordbrug på F yn, hvor han arbejdede med de stoffer, der har betydning for den sundhedsfremmende effekt af planter. H an bor i L ejre og dyrker forskellige bær økologisk, fx aronia. H an bor i nærheden af min æbleplantage og tog sig heldigvis tid til at snakke med mig. H an syntes ikke, at hans egen viden var helt opdateret, så han anbefalede mig at kon-
takte L ars P orskjær Christensen, institutleder, professor, ph.d., I nstitut for K emi-, B io- og Miljøteknologi på Syddansk Universitet. H an tog sig også tid til at svare mig, og efter at have kritiseret meget af det, jeg indtil da havde fundet ud af, mødtes jeg også med ham på universitetet. H ans institut holder til på den gamle tekniske skole i O dense, hvor også selve universitetet startede i 1966, da jeg kom dertil sammen med min mand, Søren Mørch, der var nyansat der. Det var en fornøjelse at tale med en så engageret og kyndig person, og jeg benyttede lejligheden til at få lidt styr på de mange nye udtryk, der optræder: antioxidanter, anthocyaniner, polyfenoler og flavonoider…